REGULAMIN

Świadczenia usług oraz zakupów dokonanych przez stronę www.bliss-spa.pl

§1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Bliss Spa oraz zasady zakupu usług przez stronę www.bliss-spa.pl.

2. Bliss Spa, prowadzone przez Fervor Agata Czechowicz z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul Wyspiańskiego 24/7 NIP 611-244-99-78 e-mail: kontakt@bliss-spa.pl, znajduje się na terenie „Hotelu Las” w Piechowicach ul. Turystyczna 8; 58 -573 Piechowice.

3. Klienci Bliss Spa zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem korzystania z oferty , oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2

1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście w Recepcji Bliss Spa lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@bliss-spa.pl

2. Na umówiony zabieg należy przybyć punktualnie. W przypadku spóźnienia się na umówiony termin Bliss Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia jego ceny.

3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, należy poinformować o tym Recepcję Bliss Spa z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Usługi można opłacić gotówką lub kartą płatniczą.

5. W przypadku korzystania z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, konieczna jest obecność rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomić pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia masażu lub zabiegu kosmetycznego (w szczególności o: stanach zapalnych i alergicznych skóry, zapaleniu węzłów chłonnych, ostrych ropnych stanach zapalnych, zakrzepach żył, zapaleniu żył, zaawansowanej miażdżycy naczyń obwodowych, chorobie nowotworowej, ciąży, hemofilii, krwotokach i stanach zagrażających krwawieniem, SM, łamliwości kości, niewyrównanych wadach serca, tętniakach, dnie moczanowej) .

7. Personel Bliss Spa w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu

§3

1. Na stronie www.bliss-spa.pl w zakładce „zaproszenia” istnieje możliwość zakupu Vouchera z zabiegami.

2. W celu złożenia zamówienia na Voucher należy wypełnić formularz, podając niezbędne informacje, takie jak: rodzaj zabiegu, numer telefonu, adres email, imię i nazwisko osoby obdarowanej, informacje o sposobie odbioru zaproszenia. Voucher można odebrać osobiście lub wybrać opcję wysyłki na podany przez zamawiającego adres.

3. Voucher jest waży pół roku od daty jego zamówienia. Aby zrealizować Voucher, osoba obdarowana musi dokonać rezerwacji zabiegu telefonicznie (pod nr +48 604 275 622) bądź drogą elektroniczną (e-mail: kontakt@bliss-spa.pl).

4. Zamówienie Vouchera musi być opłacone z góry. Istnieje możliwość dokonania szybkiego przelewu za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24.pl, płatności gotówką w Recepcji Bliss Spa w Hotelu Las, bądź tradycyjnym przelewem. Opłacając zakup przelewem tradycyjnym, konieczne jest dołączenie pliku potwierdzającego dokonanie przelewu.

5. Voucher zostanie wystawiony i wysłany (w przypadku wyboru tej opcji) w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przelewu.

6. Prosimy o przemyślany zakup, zakupionej usługi nie można zwrócić.

§4

1. Reklamacje związane ze świadczeniem lub zakupem usług można składać na adres e-mail wskazany w §1 pkt.2 Regulaminu. Firma Fervor Agata Czechowicz rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

2. Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów przez Konsumenta, ma on prawo do:

  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz inspektoratów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl).
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej gdzie można składać wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów polubownych znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl;
  • Bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów;
  • Skorzystania z platformy służącej do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

§5

1. Udostępnianie danych osobowych oraz numeru telefonu przez klientów podczas rejestracji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fervor Agata Czechowicz z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wyspiańskiego 24/7 NIP:6112449978; zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101, poz.926 z póź.zm.). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.bliss-spa.pl.

2. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej www.bliss-spa.pl nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie. O zmianach klienci muszą być poinformowani przed zabiegiem.

3. Bliss Spa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.