1. Postanowienia Ogólne

1.1. „Bliss Spa” to firma świadcząca usługi masażu z dojazdem do klientów.
1.2. Klient, zamawiając usługę, akceptuje niniejszy regulamin.

2. Rezerwacja Usługi

2.1. Usługę należy w pierwszej kolejności zamówić telefonicznie pod numerem telefonu +48 604 275 622 a następnie opłacić poprzez wypełnienie formularza online na stronie internetowej www.bliss-spa.pl (zakładka „masaż z dojazem”).
2.2. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych do realizacji usługi.
2.3.Każde zamówienie musi być opłacone z góry.

3. Przygotowanie Przestrzeni

3.1. Klient ma obowiązek przygotować przestrzeń do wykonania usługi zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej, tj. zapewnić masażyście dostęp do umywalki, zapewnić powierzchnię około 10m2, na której masażysta rozłoży stół do masażu, przygotować kawałek blatu na którym masażysta rozłoży niezbędne przybory, przygotować czysty ręcznik kąpielowy do przykrycia.

4. Przeciwwskazania do Masażu

4.1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z przeciwwskazaniami do masażu przed skorzystaniem z usługi. Przeciwwskazania zamieszczone są na stronie internetowej www.bliss-spa.pl

5. Zachowanie Klienta

5.1. Klient nie może być pod wpływem alkoholu podczas usługi. Masażysta może wówczas odmówić wykonania masażu, a opłata nie zostanie zwrócona.
5.2. Agresywne, nachalne zachowanie wobec masażysty/masażystki lub jakiekolwiek zachowania seksualne są niedopuszczalne. Masażysta w takim przypadku może przerwać masaż, a opłata nie zostanie zwrócona.

6. Odpowiedzialność

6.1. Firma „Bliss Spa” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody wynikłe w trakcie usługi, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania ze strony masażysty.

7. Reklamacje

7.1. W przypadku reklamacji, klient może skontaktować się z firmą „Bliss Spa” w celu rozwiązania problemu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować pod adres kontakt@bliss-spa.pl

8. Zmiany w Regulaminie

8.1. Firma „Bliss Spa” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z usługi.
9.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie internetowej.